Schoolgids en schoolplan

In de schoolgids en in het schoolplan staat wat de school doet en van plan is te gaan doen.

Schoolgids

De schoolgids is bedoeld voor ouders van huidige en toekomstige leerlingen. Ook belangstellenden kunnen een gids krijgen. 

In ons schoolplan wordt voor een periode van vier jaar aangegeven wat de plannen zijn op het gebied van de beleidsterreinen: onderwijs, personeel, financiën, kwaliteit en identiteit.
Doel van het schoolplan is de gewenste ontwikkeling van de school vast te leggen. Elk jaar wordt op basis van het schoolplan een jaarplan gemaakt. Hierin wordt het beleid uitgewerkt in concrete actiepunten.

Schoolactieplan Verkeer 2018-2021