Buitenschoolse opvang

Onze school heeft een contract met Koko Kinderopvang afgesloten voor het verzorgen van professionele voor- en naschoolse opvang.
Vanaf 7.00 uur kunnen uw kinderen hier terecht. Desgewenst kan er ook voor een ontbijt gezorgd worden. Ook na schooltijd kunt u bij Koko Kinderopvang gebruikmaken van opvang.

Vanaf 1 januari 2021 hebben alle ouders met een 52 weken contract (95%) zonder extra kosten recht op alle vooraf bekende sluitingsdagen van school. Studiedagen of dagen dat kinderen eerder uit zijn, die aan het begin van het schooljaar gecommuniceerd worden, zitten in het pakket.