De schoolraad 

De schoolraad bestaat uit betrokken ouders binnen de school die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld om mee te denken over het heden en de toekomst van de school en over veranderingen die op weg naar die toekomst toe kunnen plaats vinden. De schoolraad is daarmee zowel gesprekspartner als klankbord van de directie.

De leden van de schoolraad zijn als het ware ‘de ogen en oren’ van de directie.

Dat uit zich onder andere in:

  1. Het actief stimuleren van de identiteit van de school en het gegeven onderwijs, met in het verlengde daarvan de kwaliteit van dat onderwijs.
  2. Signaleren wat er onder de ouders en in het dorp leeft.
  3. Sparringpartner zijn van de directie.