De ouderraad

De ouderraad is in samenwerking met het team vooral actief bij het organiseren van diverse activiteiten en festiviteiten voor de kinderen. Hierbij valt te denken aan:

  1. Organisatie schoolreisje en schoolkamp
  2. Sinterklaasviering
  3. Vieringen van christelijke feesten zoals Kerst en Pasen
  4. Organisatie Koningsspelen
  5. Organisatie afscheidsavond groep 8
  6. Regelen van vervoer bij allerlei excursies
  7. Versiering van de hal

Elk lid van de OR is klassenouder van één van de groepen en ondersteunt de leerkracht op organisatorisch vlak bij activiteiten waar nodig. Eén van de teamleden is contactpersoon namens het team.