Ouderbetrokkenheid

Opvoeding en onderwijs liggen als het goed is in elkaars verlengde. Daarom zien we op De Regenboog ouders en leerkrachten als partners in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen.

Kinderen presteren beter en voelen zich prettiger als de leerkrachten en de ouders regelmatig contact hebben met elkaar en op één lijn zitten. De thuiswereld en de schoolwereld zijn voor het kind dan ook beter met elkaar verbonden. Vandaar dat we een goede onderlinge verstandhouding en afstemming van groot belang vinden.

We hechten eraan ouders zorgvuldig en tijdig te informeren over het onderwijs op school. Omgekeerd verwachten we van ouders dat zij ons zo snel mogelijk informeren over zaken die het welbevinden van hun kind beïnvloeden.

Gelukkig ervaren ouders onze school als laagdrempelig.