Wereldburgers

Naast goed onderwijs op het gebied van rekenen, taal en lezen willen we als school de wereld van kinderen vergroten. Dit doen we o.a. door:

  • De kinderen in aanraking brengen met allerlei plaatselijke instanties, zoals de verschillende kerken, de bibliotheek, de ouderen van zorgcentrum De Reehorst.
  • ​Buitenactiviteiten in samenwerking met de Watersnip (vereniging voor Natuur en Milieueducatie). Aanbod van lessen culturele vorming, zogenaamde Kuvolessen (de verkenning van kunst en cultuur middels actief aanbod).
  • Het geven van Engels vanaf groep 1.
  • Werken aan ict-vaardigheden, waaronder mediawijsheid, presenteren en programmeren.
  • Vergroten van sociale vaardigheden (Zie: Kanjertraining).
  • Oefenen van democratische principes.
  • Kennismaken met diverse religies. 
  • Acties voor een goed doel, zoals de "goede-doelen-pot*

* "Goede-doelen-pot": Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren oog te hebben voor de zwakkeren om hen heen. Daarom zamelen we elke maandag  geld in voor een goed doel. We sparen voor ons adoptiekind Harriët, die in de leefgemeenschap voor kinderen met een geestelijke beperking Hand-in-Hand in Ghana woont. En we sparen dit schooljaar voor Stichting Jarige Job, want ieder kind verdient een verjaardag. Voor meer informatie, zie: https://www.stichtingjarigejob.nl/