Samen sterk

Op De Regenboog bevorderen we samenwerking binnen een groep door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen.
In een groep hoort een vriendelijke en open sfeer te zijn, durven kinderen fouten te maken en worden kinderen die "anders" zijn niet uitgelachen. In zo'n groep wordt met elkaar samengewerkt, niet los van elkaar en niet in competitie met elkaar.
In een traditionele onderwijsleersituatie onderwijst de leerkracht en de leerlingen leren. Maar het is een gegeven dat leerlingen ook van elkaar kunnen leren. Kinderen kunnen vaak op een heel heldere manier iets aan elkaar uitleggen.
Coöperatief leren is groepswerk waarbij de kinderen echt samen werken en leren. Met "echt" bedoelen we dat de leerlingen als groepsleden op elkaar betrokken zijn en van elkaar afhankelijk zijn om een goed resultaat te behalen. 

Daarnaast stimuleren we dat oudere leerlingen samenwerken met en verantwoordelijkheid nemen voor jongere leerlingen. Een mooi voorbeeld hiervan is ons voorleesproject, waarbij leerlingen uit de bovenbouw voorlezen aan leerlingen aan de onderbouw.