Wie wij zijn........

De Regenboog is een moderne, open protestants-christelijke basisschool. Vanuit ons geloof in God en zijn zoon Jezus Christus willen wij liefde en vertrouwen uitstralen en op een respectvolle, eerlijke en open manier met elkaar samenwerken en -leven.

We hebben onze school ‘De Regenboog’ genoemd als een teken van hoop en als symbool van de veelkleurigheid van onze school. Op De Regenboog vinden we het onze taak om de wereld van onze kinderen groter te maken en hen voor te bereiden op een plaats in onze voortdurend veranderende samenleving. 

Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school.