Begaafde kinderen  

Naast extra hulp voor “zwakke” kinderen hebben wij ook aandacht voor kinderen die meer kunnen. We willen voorkomen dat kinderen zich onvoldoende ontplooien. Voor deze kinderen hebben wij de volgende mogelijkheden:

 • Verrijkt aanbod: de leerstof van deze leerlingen wordt aangepast, compacter gemaakt, zodat zij tijd overhouden voor andere, verdiepende activiteiten.
 • Kiengroepjes: onder begeleiding van ouders werken leerlingen uit de uitdagende Kien-reken-boeken.
 • Projectgroep: kinderen (van groep 5 t/m 8) die voldoen aan vastgestelde criteria* worden één keer per week uit de groep gehaald. Zij houden zich dan onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht bezig met onderwerpen die doorgaans niet in de klas behandeld worden. Ook de wijze waarop zij deze onderwerpen aanpakken, is anders dan in de klas. 
 • Aanbod VO-scholen:het Coornhert gymnasium biedt al jaren een uitdagend verbredingprogramma voor leerlingen uit groep 7 en 8, die meer aan kunnen. Op De Goudse Waarden kunnen meer begaafde leerlingen uit groep 7 en 8 een dagdeel per week meedraaien met de vakken wiskunde, Frans en een mentor-uur. 

* Criteria projectgroep:

 •  I-scores te hebben voor hun Cito-toetsen (en hoge (8+) scores voor de methode gebonden toetsen).
 • Zelfstandig kunnen werken.
 • Te beschikken over een creërend denkvermogen.
 • Gemotiveerd zijn voor extra uitdaging.

Het aanbod voor de Projectgroep bestaat uit een variatie van:

 • Thematische projecten (gebaseerd om de principes van meervoudige intelligentie en coöperatief leren) ontwikkeld door Plusklas Den Bosch.
 • Keuzewerk Praxisbulletin; thematisch, gebaseerd om de principes van meervoudige intelligentie en coöperatief leren.
 • Talige en reken- en wiskundige verdiepingsopdrachten.
 • Deelname internationale Kangoeroewedstrijd

Daarbij het ontwikkelen van ict-vaardigheden en leren presenteren; leren leren; leren plannen aan de hand van een zelfgemaakt plan van aanpak; leren feedback geven op eigen werk.