Goed om te weten

De schooldeuren gaan ’s morgens om 08.20 uur en ’s middags om 12.50 uur open. Vanaf deze tijd zijn de leerlingen welkom in de klas.

Eten en drinken

Rond tien uur hebben we iedere dag een pauze. De kinderen eten en drinken dan wat ze meegenomen hebben. Fruit, een gezonde koek of bijvoorbeeld een boterham. Woensdag en vrijdag houden we fruitdagen. Op deze dagen wordt het op prijs gesteld als de leerlingen fruit voor de ochtendpauze meenemen. Daarnaast een beker limonade of pakje. Het is erg fijn als u op broodtrommels, bekers e.d. de naam van uw kind wilt zetten. In het lokaal staan kratten voor eten/drinken en er staat een krat voor de overblijfspullen. U kunt  de overblijfspullen ook in de koelkast onder de trap zetten.

Gym

Op maandag en vrijdag gaan de kinderen gymmen in het speellokaal. Er wordt dan in groepjes gespeeld, geklommen en geklauterd met groot materiaal. De kinderen doen dit in hun ondergoed en op gymschoenen. De gymschoenen (liefst met klittenband en geen balletschoenen) bewaren we op school. Wilt u de naam van uw kind in de schoenen zetten. Op school hebben wij speciale gymschoenentasjes.

Speelgoedmiddag

Iedere eerste maandagmiddag van de maand mogen de kinderen speelgoed van thuis meenemen om mee te spelen.

Multomap

Van alle kinderen bewaren we gemaakte kunstwerken in een 23-ringsmultomap. Deze map krijgen ze mee als ze naar groep 3 gaan. Wilt u een map mee naar school nemen?

Huisbezoek

De juffen van groep 1 en 2 komen bij alle oudste kinderen van een gezin een keer op huisbezoek.

          Contact met ouders

Via Social Schools ontvangt u informatie over wat er allemaal in de klas en op school gebeurt. U kunt het lidmaatschap aanvragen. Algemene informatie vindt u achter op de kalender.